Buiten is van ons allemaal

Ergert u zich ook zo aan het afval op straat? Aan blikjes en verpakkingen die op straat of in het park rondslingeren of aan vuilniszakken die naast de container worden gezet? Heel begrijpelijk, want dit afval zorgt voor een rommelig straatbeeld en is schadelijk voor dieren en het milieu. Ook kan het plaagdieren zoals ratten aantrekken. Gemeente Rotterdam werkt dagelijks keihard om afvalbakken en -containers te legen en het afval op straat op te ruimen. Ook doen ze veel om het afval op straat te voorkomen, door educatie en voorlichting. Toch kan Gemeente Rotterdam uw hulp goed gebruiken. 

Zwerfafval opruimen

De Kruidenbuurt heeft een klein groepje van bewoners die zich vrijwillig inzet om zwerfafval in de wijk op te ruimen. Wilt u ook meehelpen onze onze mooie groene wijk te te ontdoen van zwerfafval? Graag! Dit kan bijvoorbeeld al voor uw eigen straat. Heeft u vragen of wilt u deelnemen, neem dan even contact met ons op.