Samen bereiken we méér.

Stichting Bewonersorganisatie (toen nog SKBR) is in 2013 ontstaan vanuit een behoefte gezamenlijk iets te doen aan  de inbraakgolven in onze wijk. Gemeente Rotterdam heeft ons (onder meer financieel) geholpen bij de oprichting van de stichting. Er is bewust gekozen voor de rechtsvorm “stichting” omdat deze vorm geen leden heeft en daarmee laagdrempeliger is dan bijvoorbeeld een Vereniging of VVE. Onze stichting zet zich echter wél in voor álle bewoners in de wijk, kopers én huurders van álle typen woningen in de Kruidenbuurt. 

Door de ontstane aandacht op het gebied van veiligheid in onze wijk bleek dat het aantal inbraken drastisch was verminderd. Al snel werd echter duidelijk dat naast de wens rond veiligheid in de wijk er ook behoefte was aan een punt waar men wijk breed terecht kon bij problemen rondom issues in de wijk, denk aan wensen in de buitenruimte, bewonersinitiatieven enzovoorts.

Bewonersorganisatie Kruidenbuurt wordt op dit moment  bestuurd door 3 bestuursleden (ook bewoners in deze wijk) en doen naast hun reguliere werk veel voor de wijk op vrijwillige basis. Bestuurders en vrijwilligers binnen onze stichting worden niet betaald en ontvangen ook geen vergoedingen.  Wij zijn afhankelijk van giften, donaties en gemeentelijke subsidies om (grotere) projecten te kunnen realiseren.

Alhoewel ons team dit met veel plezier oppakt zijn wij nog wel op zoek naar bewoners die mee willen denken (en helpen) bij bepaalde onderwerpen en issues. Alle hulp, in welke vorm dan ook, is zeer welkom. Alleen samen kunnen wij de wijk netjes en leefbaar houden

Naam en (contact)gegevens
 • Stichting Bewonersorganisatie Kruidenbuurt
 • Bezoek- en correspondentie adres is Goudkruid 52, 3068SZ Rotterdam
 • KvK 58161368 te Rotterdam
 • RSIN nummer: 852902955
 • Ons algemene telefoonnummer is 0621625507
Onze onderwerpen
 • Luisterend oor
 • Bevorderen van sociale cohesie
 • Spreekbuis van en naar de gemeente en andere instanties
 • Hulp bij het realiseren van bewonersinitiatieven in de wijk
 • Communicatiekanaal Vestia met betrekking tot het collecteurriool
 • Hulp bij vinden van de juiste hulp instanties

Onze openingstijden

 • 10:00u - 16:00u
 • 10:00u - 14:00u
 • 12:00u - 15:00u