Een gezamenlijk riool

Het collecteurriool ligt onder het woonblok en wel over de gehele lengte van het blok. Elk huishouden heeft een aansluiting op dit gezamenlijk riool. Aan beide zijden van het woonblok ligt een afvoer naar het hoofdriool. Een collecteurriool is volgens het burgerlijk wetboek mandelig en dit wil zeggen dat iedereen in het blok verplicht is deel te nemen bij kosten door reparatie aan het collecteurriool.

Zit u als koper in een blok met een mix van huurders en kopers, dan mag u gebruik maken van de ontstop-dienst RRS. (Dit is terug te vinden in uw koopcontract en staat het kopje "collecteurriool".)
Huurders melden een verstopping via de verhuurder. In de meeste gevallen is dit Vestia.

Bewonersorganisatie Kruidenbuurt is voor de Kruidenbuurt het contactpunt richting Hef Wonen voor dit wijk brede onderwerp.

Zie ook
Kopers met eeen vermelding in het koopcontract hebben recht op ontstopping door RRS
  • Ontstoppen afvoer van keuken
  • Ontstoppen afvoer van douche
  • Ontstoppen afvoer van toilet
  • Ontstoppen afvoer van wasmachine
  • Ontstoppen afvoer van collecteurriool